Julkaisut

Matematiikkaa rakentajille – oppikirja käytännön laskuharjoituksiin

Käytännönläheiset laskutehtävät opastavat rakennusalalla tarvittavaan matematiikkaan ja perehdyttävät samalla rakennuspiirustusten lukemiseen. Matematiikkaa rakentajille -kirjassa kerrataan matematiikan perustaidot ja opetetaan niiden soveltamista rakentamiseen. Kirjan lähes 350 laskutehtävän avulla käydään läpi rakentajan kannalta keskeinen matematiikan sisältö peruslaskutoimituksista ja likiarvosta vektoreihin ja yhtälöihin, suhteesta ja verrannollisuudesta pinta-aloihin ja tilavuuksiin. Joka luvun alussa esitellään lyhyesti käsiteltävä aihe, minkä jälkeen […]

Posted in Julkaisut | Comments Off on Matematiikkaa rakentajille – oppikirja käytännön laskuharjoituksiin

Uusi SFS-standardien luettelo ilmestynyt

Vuoden 2013 alussa voimassa olleet SFS-standardit on mainittu uudessa SFS-luettelossa. Siinä on 1 565  sivua. Vuoden 2013 alussa oli voimassa 25 033 SFS-standardia. Standardeista on liiketoiminnassa paljon hyötyä. Niillä parannetaan kilpailukykyä, tehostetaan toimintaa, nopeutetaan innovaatioiden kaupallistamista ja lisätään toimintaympäristön hallittavuutta. Viranomaiset käyttävät paljon standardeja erityisesti turvallisuuteen liittyvien säädösten tukena. Suomen Standardisoimisliitto SFS laatii, vahvistaa ja julkaisee […]

Posted in Julkaisut | Comments Off on Uusi SFS-standardien luettelo ilmestynyt