Kemikaalit

Neste MY uusiutuvalla dieselillä vähennettiin kasvihuonekaasupäästöjä huimat 6,7 miljoonaa tonnia vuonna 2016

Neste on maailman johtava uusiutuvaa dieseliä jätteistä ja tähteistä jalostava yhtiö. Sen uusiutuvista raaka-aineista jalostettu diesel auttoi käyttäjiään korvaamaan perinteistä dieseliä ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2016 yhteensä peräti 6,7 miljoonalla tonnilla, mikä ylittää reilusti  Suomen koko henkilöautoliikenteen vuosittaiset päästöt.  “Neste MY uusiutuvalla dieselillä kuka tahansa ympäristötietoinen dieselauton kuljettaja voi vähentää omasta liikkumisestaan aiheutuvia ilmastopäästöjä saman […]

Posted in Kemikaalit | Comments Off on Neste MY uusiutuvalla dieselillä vähennettiin kasvihuonekaasupäästöjä huimat 6,7 miljoonaa tonnia vuonna 2016

Valmet ja Biochemtex aloittavat yhteistyön ligniinipohjaisten biokemikaalien valmistusteknologian kehittämiseksi

Valmet ja Biochemtex aloittavat yhteistyön, joka liittyy ligniinin muuntamiseen biokemikaaleiksi. Kehitysprojektissa yhdistetään ja hyödynnetään LignoBoost- ja Moghi-teknologioita. LignoBoost on Valmetin teknologia, jolla sellutehtaiden tuottamasta mustalipeästä erotetaan puhdistettua ligniiniä. Moghi puolestaan on Biochemtexin teknologia, jolla ligniini muutetaan biopolttoaineiksi ja biokemikaaleiksi. Yhteistyöllä saadaan aikaan arvokas ligniinimarkkina, ja biokemianteollisuudelle jatkuva virta kestävän kehityksen mukaista raaka-ainetta, jota voidaan käyttää […]

Posted in Kemia, Kemikaalit | Comments Off on Valmet ja Biochemtex aloittavat yhteistyön ligniinipohjaisten biokemikaalien valmistusteknologian kehittämiseksi

Neste uusiutuva isoalkaani käyttöön Avanthermin uusiutuviin lämmön- ja kylmänsiirtonesteisiin

Lämmönsiirtonesteisiin erikoistunut yritys Avantherm on aloittanut Neste uusiutuvan isoalkaanin käytön uuden sukupolven suorituskykyisemmissä ja ympäristöystävällisemmissä tuotteissa. Ne auttavat siirtymään kohti yhteiskuntaa, joka toimii ilman fossiilisia polttoaineita. Avantherm on yksi ensimmäisistä yhtiöistä maailmassa, joka markkinoi uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja lämmönsiirtonesteitä. “Neste on iloinen ja ylpeä voidessaan tukea Avanthermia tuomaan markkinoille uusia suorituskykyisiä ja kestävän kehityksen mukaisia uusiutuvia […]

Posted in Kemia, Kemikaalit | Comments Off on Neste uusiutuva isoalkaani käyttöön Avanthermin uusiutuviin lämmön- ja kylmänsiirtonesteisiin

Energiavirasto hyväksyi UPM:n ja Neste Oilin biopolttoaineiden kestävyysjärjestelmät

Energiavirasto on hyväksynyt Neste Oil Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n biopolttoaineita koskevat kansalliset kestävyysjärjestelmät. Kestävyyskriteerit perustuvat Euroopan unionin säännöksiin. Hyväksytty kestävyysjärjestelmä muun muassa mahdollistaa polttoaineen laskemisen mukaan kansallisiin uusiutuvan energian velvoitteisiin. Neste Oilin kansallista kestävyysjärjestelmää sovelletaan yhtiön toimintaan Suomessa. Neste Oilin päätuote on uusiutuvista raaka-aineista valmistettava biodiesel. Tätä tuotetaan Porvoon jalostamolla 420 000 tonnia vuodessa. Raaka-aineena käytetään […]

Posted in Kemikaalit | Comments Off on Energiavirasto hyväksyi UPM:n ja Neste Oilin biopolttoaineiden kestävyysjärjestelmät

NESTE OIL TESTASI KIERRÄTYSÖLJYJEN SOVELTUVUUDEN LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN VALMISTUKSESSA

Neste Oil on ensimmäistä kertaa valmistanut liikennepolttoaineita kierrätetyistä voiteluaineista. Kertaalleen moottoreissa käytettyjä voiteluöljyjä voidaan puhdistuksen jälkeen hyödyntää uudelleen muun muassa bensiinin ja dieselin raaka-aineena. Neste Oil testasi kierrätettyjen voiteluaineiden käyttöä raakaöljyn rinnalla onnistuneesti Naantalin jalostamollaan toukokuun lopussa, ja yhtiön tavoitteena on aloittaa sen jatkuva käyttö. “Maailman luonnonvarojen huvetessa ja energiankysynnän kasvaessa meidän on löydettävä uusia […]

Posted in Kemikaalit | Comments Off on NESTE OIL TESTASI KIERRÄTYSÖLJYJEN SOVELTUVUUDEN LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN VALMISTUKSESSA

NESTE OIL TUO MARKKINOILLE KORKEALAATUISET NESTE FUTURA -POLTTONESTEET BALTIAN MAISSA JA VENÄJÄLLÄ

Neste Oil tuo markkinoille korkealaatuiset Neste Futura -polttonesteet Baltian maissa ja Venäjällä Neste Oilin asemilla Baltian maissa ja Luoteis-Venäjällä lanseerataan 2.4.2014 alkaen korkealaatuinen Neste Futura -polttonestetuoteperhe. Neste Futura -bensiinin ja -dieselin laatu perustuu korkealaatuiseen polttonesteeseen ja tarkasti testattuun lisäaineistukseen. “Futura on Neste Oilin tuotemerkki ja laatujohtaja Baltian ja Venäjän markkinoilla. Neste Futura -tuotteet ovat tutkitusti […]

Posted in Kemikaalit | Comments Off on NESTE OIL TUO MARKKINOILLE KORKEALAATUISET NESTE FUTURA -POLTTONESTEET BALTIAN MAISSA JA VENÄJÄLLÄ

Fortum toimittaa bioöljyä Savon Voimalle

Fortum ja Savon Voima Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Fortum toimittaa bioöljyä Savon Voimalle ensimmäisenä sopimuskumppaninaan Suomessa. Savon Voima käyttää Fortum Otso® -bioöljyä kaukolämmön tuotannossaan Iisalmessa raskaan ja kevyen polttoöljyn asemesta. Sopimus mahdollistaa monivuotisen yhteistyön. “Fortum Otso® -bioöljy tuotetaan itäsuomalaisesta puusta Joensuussa.  Lisäksi bioöljyllä tuotettu energia vähentää kasvihuonepäästöjä jopa yli 90 % fossiilisiin polttoaineisiin […]

Posted in Kemikaalit | Comments Off on Fortum toimittaa bioöljyä Savon Voimalle

VTT:n ja amerikkalaisen PNNL:n kehitystyön tuloksena metsätähteestä liikenteen polttonesteitä

Lähivuosina tavoitteena tekniikan pilotointi Suomessa VTT ja PNNL (Pacific Northwest National Laboratory) ovat yhteistyössä tuottaneet suomalai¬sesta metsätähteessä liikenteen polttonesteitä uudella, kustannustehokkaalla bioöljyjen jalostuskonseptilla. Kehitystyötä ovat yhdessä rahoittaneet Tekes ja Yhdysvaltain energia¬ministeriö (United States Department of Energy). Uudella tuotantotavalla voidaan valmistaa edullisia biopolttonesteitä ja kemikaaleja noin 65 %:n hyötysuhteella. Prosessissa metsäteollisuuden tai kaukolämpölaitoksen kattilan yhteydessä tuotettu […]

Posted in Kemia, Kemikaalit | Comments Off on VTT:n ja amerikkalaisen PNNL:n kehitystyön tuloksena metsätähteestä liikenteen polttonesteitä

Fortumin Joensuun bioöljyhankkeelle kansainvälinen innovaatiopalkinto

Global District Energy Climate Award -organisaatio on myöntänyt Fortumille -innovaatiopalkinnon investointiprojektista, jossa nopeapyrolyysiteknologiaan perustuva bioöljylaitos yhdistetään olemassa olevaan sähkön- ja lämmöntuotantoon ja kaukolämpöverkkoon. Uuden teknologian kehittäminen ja konseptointi on tehty yhteistyössä Fortumin, Metson, UPM:n ja VTT:n kanssa. Tutkimus on kuulunut TEKESIN Biorefine-ohjelmaan. Joensuussa rakenteilla oleva bioöljylaitos on teollisessa mittakaavassa ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Bioöljylaitos hyödyntää […]

Posted in Kemikaalit | Comments Off on Fortumin Joensuun bioöljyhankkeelle kansainvälinen innovaatiopalkinto

UUDEN AJAN MUOVIPULLOSSA ON VÄHEMMÄN ÖLJYÄ, ENEMMÄN KIERRÄTETTYJÄ JA KASVIPERÄISIÄ MATERIAALEJA

Tulevaisuudessa juomapullot voidaan valmistaa kokonaan kasveista valmistetusta muovista. Sataprosenttisesti kasvimuovista valmistetun kierrätyspullon kehitystyö tulee viemään vielä joitakin vuosia. PlantBottle on tulevaisuuden pullon ensimmäinen versio, jonka valmistuksessa käytetään jo nyt vähemmän öljyä, jonkin verran kasvipohjaista muovia sekä vanhoista pulloista saatua muovia. PlantBottle otetaan syksyllä käyttöön 0,5 litran Coca-Cola-, Coca-Cola zero- ja Coca-Cola light -juomissa Suomessa. Ympäristöjalanjäljeltään […]

Posted in Kemikaalit, Pakkaustekniikka | Comments Off on UUDEN AJAN MUOVIPULLOSSA ON VÄHEMMÄN ÖLJYÄ, ENEMMÄN KIERRÄTETTYJÄ JA KASVIPERÄISIÄ MATERIAALEJA