Laajakaista

Komissio haluaa alentaa laajakaistarakentamisen kustannuksia

Euroopan komissio ehdottaa toimenpiteitä nopeiden laajakaistaverkkojen kustannusten vähentämiseksi. Monet ehdotetuista toimista ovat Suomessa jo tuttuja ja käytössä, mutta osa ei sellaisenaan sovellu meille. Komission ehdotuksessa keskeisiä ovat esitykset yhteisrakentamisen edistämisestä, jossa Suomi on vuosia esiintynyt edelläkävijänä EU:ssa. Komissio antoi ehdotuksen parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakentamiskustannuksia alentavista toimista 26. maaliskuuta. Asetusehdotuksella komissio pyrkii edistämään peruskorjattavien rakennusten […]

Posted in Laajakaista, LVM, Tietoliikenne | Comments Off on Komissio haluaa alentaa laajakaistarakentamisen kustannuksia