January, 2016

Valmet toimittaa savukaasujen rikinpoistojärjestelmän CIECH Soda Polskalle Puolaan

Janikowon kemiantehdas (Kuva: CIECH Soda Polska S.A.) Valmet on allekirjoittanut sopimuksen CIECH Soda Polska S.A.:n kanssa savukaasujen rikinpoistojärjestelmän toimittamisesta Soda Polskan Janikowon sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokseen (CHP) Puolaan. Tämä on toinen rikinpoistojärjestelmäsopimus CIECH Soda Polskalle. Elokuussa 2015 Valmet sopi samanlaisen rikinpoistolaitoksen, johon sisältyy selektiivinen katalyyttinen pelkistysjärjestelmä (SCR), toimittamisesta yhtiön Inwroclawin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokselle. Tilaus […]

Posted in Laitokset | Comments Off on Valmet toimittaa savukaasujen rikinpoistojärjestelmän CIECH Soda Polskalle Puolaan

Galvatek sai historiansa suurimman tilauksen

Pontus Kallén, President Fokker Aerostructures ja Galvatekin toimitusjohtaja Ulf Pråhl solmivat Galvatekin historian suurimman toimitussopimuksen Hollannin Pappendrechtissa. Galvatek toimittaa alumiinin anodisointilaitoksen Fokker B.V:n lentokonetehtaalle Hollantiin. Lahtelainen täysautomatisoitujen pinta- ja vedenkäsittelylaitosten toimittaja Galvatek on saanut 35-vuotisen historiansa suurimman tilauksen. Hollantilainen perinteikäs ilmailuteollisuuden toimija Fokker B.V hankkii täysautomaattisen alumiinin anodisointilaitteiston sekä säröntarkastukseen tarvittavan NDT-laitteiston Hollannin Pappendrechtissa sijaitsevalle […]

Posted in Laitokset | Comments Off on Galvatek sai historiansa suurimman tilauksen

Valmet toimittaa lajinvaihtouusinnan Kruger Packagingille Trois-Rivièresiin Kanadaan

Valmet uudistaa kanadalaisen Krugerin PM10-paperikoneen Trois-Rivièresissä (Québec) Kanadassa. Tällä hetkellä sanomalehtipaperia valmistava PM10 päivitetään tuottamaan 100-prosenttisesti kiertokuitupohjaista aaltopahvin pintakerrosta. Vuosituotannoltaan PM10 tulee olemaan 360 000 tonnia. Valmet modernisoi PM10-paperikoneen sisällyttäen uudistukseen kehittyneintä pakkauskartongin valmistus- ja automaatioteknologiaa. Uusittu tuotantolinja käynnistetään vuonna 2017. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2015 neljännen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Paperikoneuusintojen arvo […]

Posted in Laitokset | Comments Off on Valmet toimittaa lajinvaihtouusinnan Kruger Packagingille Trois-Rivièresiin Kanadaan

Neste Jacobs toimittaa Nesteelle Porvoon jalostamon raakaöljyn tilausyksikön ja bensiinin rikinpoistoyksikön kattavan täyden mittakaavan NAPCON Simulator -koulutussimulaattorin

Teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtoyhtiön Neste Jacobs ja Baltian johtava öljyjalostaja ja maailman suurin uusiutuvien polttoaineiden tuottaja Neste ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti Neste Jacobs toimittaa Porvoossa sijaitsevalle Nesteen jalostamolle täyden mittakaavan koulutussimulaattorin. Toimitus on jatkoa aiemmin toteutetuille Porvoon jalostamon suurimman tuotantolinjan kattavalle oppimisympäristölle ja usealle NEXBTL-tuotantolaitoksen koulutussimulaattorille ympäri maailmaa. Toimeksiannon valmistuttua keväällä 2016, simulaattorin ajan […]

Posted in Laitokset | Comments Off on Neste Jacobs toimittaa Nesteelle Porvoon jalostamon raakaöljyn tilausyksikön ja bensiinin rikinpoistoyksikön kattavan täyden mittakaavan NAPCON Simulator -koulutussimulaattorin

Suomen ja Saksan yhdistävän Cinian suoran merikaapelin asennus valmistui aikataulussa

Cinian Suomi-Saksa-datakaapelin asennustyö Itämereen valmistui, kun kaapeli vedettiin rantaan Rostockissa. – Uusi runkoyhteys yhdistää idän ja lännen markkinat ja houkuttelee datakeskuksia Suomeen Suomen ja Saksan tietoliikenneverkot yhdistävän datakaapelin asennustyö Itämeren pohjaan on nyt valmis. Suomalaisen Cinian suunnittelema ja toteuttama merikaapeli on lyhyin ja nopein reitti Keski-Euroopan tietoliikennesolmuista pohjoisen Euroopan otollisiin datakeskusympäristöihin sekä Aasian ja itäisimmän […]

Posted in Kaapelitekniikka | Comments Off on Suomen ja Saksan yhdistävän Cinian suoran merikaapelin asennus valmistui aikataulussa

Stora Enso ja KPA Unicon ovat allekirjoittaneet kaupan kattilalaitostoimituksesta Ruotsiin

Kattilalaitos hyödyntää sahauksen sivutuotteita kestävän kehityksen mukaiseen energiantuotantoon. Stora Enso Timber Ab ja KPA Unicon Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen biopolttoaineita hyödyntävän kattilalaitoksen toimittamisesta Stora Enson Alan sahalle Ljusneen, Ruotsiin. Uusi Unicon Biograte 15 MWth kattilalaitos hyödyntää sahauksen sivutuotteita, kuten kuorta ja muuta puupohjaista polttoainetta, ja tuottaa kuumaa vettä sahatavaroiden kuivausprosessiin. Uusi laitos on suunniteltu otettavaksi […]

Posted in Laitokset | Comments Off on Stora Enso ja KPA Unicon ovat allekirjoittaneet kaupan kattilalaitostoimituksesta Ruotsiin