September, 2016

Valmet toimittaa paperikoneparannuksia ja uuden pituusleikkurin Laakirchen Papierille Itävaltaan

Valmet toimittaa paperikoneen parannuksia ja uuden pituusleikkurin Laakirchen Papier AG:lle Itävaltaan. Laakirchen Papier muuntaa paperikone 10:n (PM 10) tuottamaan ohutta pakkauskartonkia. Tällä hetkellä PM 10 tuottaa painopaperia. Uudistettu kone otetaan käyttöön syksyllä 2017. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän kaltaisten toimituksen arvo on tyypillisesti 5-10 miljoonaa euroa. […]

Posted in Laitokset | Comments Off on Valmet toimittaa paperikoneparannuksia ja uuden pituusleikkurin Laakirchen Papierille Itävaltaan

Serialisointiautomaatiotoimittaja Servicepoint vahvistaa jalansijaansa Euroopassa

Suomalaisen Servicepoint Oy:n asema serialisointiprojektien kokonaistoimittajana koko Euroopassa on vahvistunut. Servicepoint julkisti 19. syyskuuta aikaisempaa syvällisemmän yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen tavaramerkkien suojaukseen erikoistuneen Systech Internationalin kanssa. Servicepoint Oy on nyt Systechin serialisointijärjestelmien lisäarvoa tarjoava jälleenmyyjä ja strateginen järjestelmäintegraatiokumppani Euroopassa ja Venäjällä. Aikaisemman, joulukuussa 2016, tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan Servicepointin markkina-alueena olivat vain Skandinavia, Baltian maat ja Venäjä. – […]

Posted in Automaatio | Comments Off on Serialisointiautomaatiotoimittaja Servicepoint vahvistaa jalansijaansa Euroopassa

Purso aloittaa kierrätysalumiinin tuotelinjan ensimmäisenä Suomessa

Purso Greenline on yksi ensimmäisistä kierrätetyn alumiinin tuotelinjoista koko maailmassa. Tuotelinja takaa asiakkaalle, että valmistuksessa käytetään vain kierrätettyä raaka-ainetta. Materiaalin kierrätys säästää luontoa ja kuluttaa vain 5 % niin sanotun primäärialumiinin tuottamiseen käytettävästä energiamäärästä. Energiansäästö, kierrätettävyys ja ympäristöarvot kertovat, että asiakas toimii vastuullisesti omassa toiminnassaan. Samalla asiakkaan oma kierrätysaste paranee. Alumiini on erinomainen materiaali kierrätykseen, […]

Posted in Metallit | Comments Off on Purso aloittaa kierrätysalumiinin tuotelinjan ensimmäisenä Suomessa

Stora Enso investoi Imatran tehtaiden hajukaasujen käsittelyyn

Stora Enso investoi noin 14 miljoonaa euroa Imatran tehtaiden hajukaasujen käsittelyjärjestelmän uusimiseen ja modernisointiin. Investoinnilla vähennetään päästöjä ilmaan ja hajuhaittoja Imatran tehtaiden lähiympäristössä. Investoinnilla Imatran tehtaiden kahdesta hajukaasukattilasta vanhempi uusitaan ja uudempi modernisoidaan. Kattiloissa poltetaan sellutehtaalta syntyviä hajukaasuja. Samalla modernisoidaan myös järjestelmä, jonka avulla hajukaasut kerätään prosessilaitteista polttoon, sekä uusitaan hajukaasujen varapoltin. ”Investoinnin myötä Stora […]

Posted in Laitokset | Comments Off on Stora Enso investoi Imatran tehtaiden hajukaasujen käsittelyyn

Valmet toimittaa ensimmäisen jätteenpolttokattilan Kiinaan

Valmet ja Zibo Green Energy New Energy Co., Ltd. ovat solmineet sopimuksen kiinteäjätepolttoainetta käyttävän kattilalaitoksen toimittamisesta Zibo Green Energyn uuteen voimalaitokseen. Voimalaitos rakennetaan Ziboon, joka sijaitsee Shandongin maakunnassa Kiinassa. Uusi jätevoimalaitos toimittaa sähköä valtakunnan sähköverkkoon. Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2016 toisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Zibo Green Energyn investointi tehokkaaseen jätevoimalaratkaisuun mahdollistaa korkean […]

Posted in Laitokset | Comments Off on Valmet toimittaa ensimmäisen jätteenpolttokattilan Kiinaan

Rakennustekniikka edelleen yleisin patenttihakemusten ala

PRH:een tehtiin alkuvuonna (tammi-kesäkuu) 892 patenttihakemusta. Eniten vastaanotimme rakennustekniikan alan hakemuksia, joita oli 17,8 prosenttia kaikista hakemuksista. Tekniikan alaan kuuluu muiden muassa tie- ja vesirakennus, lämpötekniikka, talonrakennus, kaivostekniikka ja polttomoottorit. Taulukko: Patenttihakemusten määrä tekniikan aloittain tammi-kesäkuussa 2016 Tekniikan ala Hakemusmäärä kpl Hakemusten osuus % rakennustekniikka 159 17,8 käsittely ja muokkaus 137 15,4 ihmisen perushyödykkeet 107 […]

Posted in Patentit | Comments Off on Rakennustekniikka edelleen yleisin patenttihakemusten ala

Valmet toimittaa biopolttoainekattilan ja siihen liittyvät ympäristöjärjestelmät Borås Energi och Miljö -yhtiölle Ruotsiin

Havainnekuva Sobacken Energi- och Miljöcenter. Lähde: Borås Energi och Miljö AB Valmet toimittaa biopolttoaineella toimivan voimalaitoksen ja siihen liittyvät savukaasujen puhdistus- ja lauhdutusjärjestelmät Borås Energi och Miljön uuteen energia- ja ympäristökeskukseen Sobackeniin, joka sijaitsee Boråsissa Ruotsissa. Uusi laitos tukee Boråsin kaupungin strategiaa, jonka mukaan kaupunki luopuu kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2016 […]

Posted in Laitokset | Comments Off on Valmet toimittaa biopolttoainekattilan ja siihen liittyvät ympäristöjärjestelmät Borås Energi och Miljö -yhtiölle Ruotsiin

Valmet toimittaa avainteknologiaa Cheng Loongin uuteen kartonkikoneeseen Vietnamiin

Valmet toimittaa Cheng Loong Binh Duong Paper Companylle avainprosessiteknologiaa uuteen BM 1 -kartonkikoneeseen, joka sijoitetaan yhtiön uudelle Ben Cat -tehtaalle Binh Duongin maakuntaan Vietnamiin. Valmetin toimitus sisältää perälaatikon, viira- ja puristinosan, pituusleikkurin ja laadunmittausjärjestelmän. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tämän kaltaisten toimituksen arvo on tyypillisesti 15-20 miljoonaa euroa. Cheng Loong päätti […]

Posted in Laitokset | Comments Off on Valmet toimittaa avainteknologiaa Cheng Loongin uuteen kartonkikoneeseen Vietnamiin

Valmet toimittaa biomassakattilan, biopolttoainevaraston ja kuljetinjärjestelmät HOFORin voimalaitokselle Tanskaan

Havainnekuva tulevasta Amagerværket sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksesta Kööpenhaminassa. Arkkitehti: Gottlieb Paludan Architects Valmet ja HOFOR Energiproduktion A/S ovat allekirjoittaneet sopimuksen biomassaa käyttävän kattilalaitoksen sekä siihen liittyvän biopolttoaineen varasto- ja kuljetinjärjestelmien toimittamisesta HOFORin sähköä ja lämpöä tuottavalle Amagerværket-voimalaitokselle Kööpenhaminaan. Uusi voimalaitos toimittaa sähköä ja lämpöä Kööpenhaminan kaupungin tarpeisiin. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. […]

Posted in Laitokset | Comments Off on Valmet toimittaa biomassakattilan, biopolttoainevaraston ja kuljetinjärjestelmät HOFORin voimalaitokselle Tanskaan

Pilaantuneen maaperän puhdistaminen miljardibisnes – Suomalainen cleantech-yritys ainoana maailmassa eturiviin

Aiemmin Vietnamiin jättikaupan solminut Doranova Oy tuo markkinoille maailman ensimmäisen modulaarisen kunnostuslaitteen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden in situ -kunnostukseen. Patentoitu laite puolittaa kunnostusajan, minimoi kustannukset ja poistaa maansiirrosta aiheutuvan rekkarallin. Innovaatiollaan yritys nousee edelläkävijäasemaan yli 35 miljardin euron globaalissa markkinassa. – DoAct® CORE on ainoa kaupallinen tuote maailmassa, jossa yhdistyvät useat eri kunnostusmenetelmät, kohteen mukainen […]

Posted in Cleantech | Comments Off on Pilaantuneen maaperän puhdistaminen miljardibisnes – Suomalainen cleantech-yritys ainoana maailmassa eturiviin