Osram tutki: luonnonmukaisella valaistuksella positiivinen vaikutus oppimistuloksiin

a7aa6d71e365247b_800x800ar

Maailman johtaviin valaistusvalmistajiin kuuluva Osram on julkistanut tutkimuksen valon vaikutuksesta oppimistuloksiin. Tutkimustulokset osoittavat luonnonmukaista valoa matkivan keinovalaistuksen parantavan henkistä vireystilaa ja kognitiivista suorituskykyä.

Marras- ja joulukuussa 2011 Ulmissa Saksassa toteutetussa tutkimuksessa oli mukana kaksi koululuokkaa, joissa oli yhteensä noin seitsemänkymmentä 17-20-vuotiasta opiskelijaa. Koululuokkaan asennettiin biologisesti optimoitu valaistus, jossa oli muun muassa epäsuoraa valoa, keinovaloksi huomattavan korkea värilämpötila ja luonnonvalon tapaan värilämpötilaa ja valaistusvoimakkuutta vaihtava säätöjärjestelmä.

Uuden valaistuksen vaikutusta oppilaiden suoriutumiseen testattiin standardoiduilla kokeilla. Näissä mitattiin keskittymiskykyä, kognitiivista suoritusnopeutta sekä muistamista. Sekä koeryhmä että verrokkiryhmä tekivät kokeen sekä ennen uusia valoja että viisi viikkoa uuden valaistuksen käyttöönoton jälkeen. Lisäksi osalla verrokkiryhmän oppilaista kokeiltiin, onko vaikutusta pelkästään sillä, että koetilanteen aikana on käytössä parempi valaistus.

Tulosten mukaan biologisesti optimoidulla valaistuksella oli positiivinen vaikutus oppilaiden suorituksiin. Sekä keskittymiskyky että suoritusnopeus olivat selvästi suurempia kuin verrokkiryhmällä, ja myös muistamisessa uuden valaistuksen alla opetettu ryhmä suoriutui paremmin.

Osaltaan parempia tuloksia selitti biologisesti optimoidun valaistuksen vaikutus oppilaiden unirytmiin, jonka seuraamiseksi osa oppilaista piti nukkumispäiväkirjaa. Luonnonmukaisempi valaistus helpotti säilyttämään luonnollisemman unirytmin, minkä vuoksi oppilaat olivat tunneilla virkeämpiä.

Tarkemman kuvauksen tutkimuksesta ja koeasetelmasta voi lukea osoitteesta http://www.osram.fi/osram_fi/uutiset–tiedot/valon-biologiset-vaikutukset—valo-parantaa-elaemaenlaatua/tieteellisiae-tutkimuksia-valon-biologisista-vaikutuksista/tutkimus-valon-vaikutuksista-oppilaiden-suorituskykyyn