Alfa Lavalille ennätyksellinen 32 miljoonan lämmönsiirrintilaus Kazakstaniin

Maailman johtava lämpö-, erotus- ja virtaustekniikan yritys Alfa Laval on saanut ennätyksellisen suuren lämmönsiirrintilauksen kaasu- ja öljyjalostamoon Kazakstaniin. Kaupan arvo on lähes 32 miljoonaa euroa ja toimitus ajoittuu vuosille 2015–2016.

Tilaus sisältää Alfa Laval OLMI -lämmönsiirtimet sekä säätö- ja asennuslaitteet, joita tullaan käyttämään kaasuinjektiolaitteistossa tehostamaan öljyn talteenottoa öljyn ja kaasun tuotantolaitoksessa lähellä Tengizin öljykenttää. Lämmönsiirtimet tulevat erittäin vaativaan lauhdutustehtävään, jossa käsitellään korkeapaineista ja aggressiivista kaasua öljyn jalostusprosessissa.

Jalostamon tavoitteena on nostaa tuotantokapasiteettiaan 13 miljoonasta tonnista yli 25 miljoonaan tonniin vuodessa ja Alfa Lavalin OLMI – lämmönsiirtimet ovat tukemassa kapasiteetin laajennusta.

”Tämä on Alfa Lavalin suurin tilaus tähän mennessä ja olen erittäin tyytyväinen, että se sisältää erityisesti tällaisiin vaativiin sovelluksiin suunnitellut OLMI-lämmönsiirtimet”, kertoo konsernijohtaja Lars Renström.