Vantaan ammattiopisto Variassa rakennetaan syksyllä sähkökäyttöisiä mikroautoja

Elwis Projekti - Google Chrome_2013-05-24_18-28-32

Vantaan ammattiopisto Varian sähkötekniikan alalla rakennetaan ensi syksynä radio-ohjattavia pienoissähköautoja sekä karting auto. Pienoissähköautojen rakentamishanketta eli Elwis-projektia lähtevät toteuttamaan Ojahaantien toimipisteessä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon ensimmäisen vuoden opiskelijat.

Elwis-projekti toteutetaan projektityöskentelynä niin, että sen parissa opiskellaan suurin osa tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon perusopinnoista. Projektin yhteydessä opiskelijat perehtyvät monipuolisesti myös muihin sähkötekniikan alan osa-alueisiin, kuten erilaisiin uusiutuvan energian tuotantomuotoihin ja mobiilisovelluksiin. Valmiita sähköautoja on tarkoitus liikutella uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäen ja eri mobiilisovellusten avulla seurata mm. auton nopeutta, akun kulusta ja ohjausjärjestelmien toimivuutta.

Elwis-projekti käynnistyi syksyllä 2012, jolloin Variassa alkoi ensimmäisten pienoissähköautojen rakentaminen. Syksyllä toisen vuoden opintonsa aloittavien opiskelijoiden on tarkoitus viimeistellä ensimmäisenä opiskeluvuotena aloittamansa pienoissähköautot ja siirtyä suunnittelemaan karting auton rakentamista.

Elwis-projekti on teknologiateollisuuden rahoittama opetuksen kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on sähkötekniikan opetuksen kehittäminen toisella asteella. Projektia vetää Vantaan ammattiopisto Varia ja mukana hankkeessa on myös Espoon ammattiopisto Omnia. Projektin nettisivuihin voi tutustua osoitteessa www.elwis.fi.

Varia on monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos

Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaan kaupungin ylläpitämä monialainen nuoriso- ja aikuiskoulutusta järjestävä oppilaitos. Oppilaitos toimii neljässä toimipisteessä eri puolilla kaupunkia. Nuorisokoulutuksen opetusalat ovat kulttuuriala, liikenteen ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali- ja terveysala sekä sähkötekniikan ja tekniikan alat. Aikuiskoulutuksen linja kouluttaa työelämään monipuolisia ja ammattitaitoisia osaajia sekä kehittää yrityksille ja yhteisöille työelämälähtöisiä koulutusratkaisuja. Lisäksi Varian vastuulla on Vantaan kymppiluokkatoiminta ja ammattistartit. Opiskelijoita Variassa on oppisopimusopiskelijat mukaan luettuna reilu neljä tuhatta.