Vacon auttaa asiakkaitaan tehostamaan moottorikäyttöisten järjestelmien energiatehokkuutta

Taajuusmuuttajavalmistaja Vaconin tuotteet täyttävät tämän vuoden lopulla voimaan tulevan uuden Euroopan unionin energiatehokkuusstandardin EN 50598-2:n vaatimukset. Standardi määrittää erityisen luokittelujärjestelmän taajuusmuuttajien osalta. Kaikki Vaconin taajuusmuuttajat ylittävät reilusti IE2-luokalle eli tällä hetkellä vähähäviöisimmälle luokalle asetetut vaatimukset.

Euroopan taloudellisessa strategiaohjelmassa Europe 2020 pyritään vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä, ja vuodeksi 2030 on olemassa toinen vähennyksiin tähtäävä ohjelma. Normaalit sähkömoottorit yksistään kuluttavat n. 30 % kaikesta maailmassa tuotetusta sähköstä. Tämä selittää, miksi moottorit ja niihin liitetyt järjestelmät ovat niin tärkeitä, kun puhutaan sähkön säästämisestä. Nykyiset, ainoastaan moottoreiden energiatehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet eivät kuitenkaan ole riittäviä tämän strategian kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Uusi EN 50598-2 -standardi ei ota huomioon pelkästään moottoriin liittyviä seikkoja, vaan luo yhdenmukaiset vaatimukset kaikkien moottorilla ohjattavien järjestelmien energiatehokkuudelle.

“Vaconin taajuusmuuttajat näyttelevät oleellista osaa häviöiden minimoimisessa ja siten ne tehostavat kaikkien moottorilla ohjattavien järjestelmien energiatehokkuutta. Näillä taajuusmuuttajilla voidaan toteuttaa nopeudensäätö käyttökohteissa ja prosesseissa, joissa tuottoa pitää säätää vaihtelevien vaatimusten alaisina. Taajuusmuuttajien energiahäviöt ovat lähes olemattomat, mutta kokonaissäästöjen potentiaali on huikea, kun moottorin nopeus sovitetaan tarvittavan kuormituksen vaatimuksiin. Uusi energiatehokkuusstandardi painottaa yhä enemmän taajuusmuuttajatekniikan merkitystä, ja tässä suhteessa Vaconilla on erityinen rooli standardin vaatimusten toteuttajana”, sanoo Vaconin tekninen johtaja Michael Björkman.

Teknisesti ottaen EN 50598-2 -standardi määrittää energiatehokkuusindeksin laskentatavan mille hyvänsä moottoriohjatulle järjestelmälle. Mitä pienempi indeksiluku, sitä tehokkaampi järjestelmä on. Kokonaisenergiatehokkuuden määrittämiseksi huomioidaan kaksi seikkaa: eri toimintapisteissä määritetyt järjestelmähäviöt ja noissa toimintapisteissä kulutettu aika. Järjestelmän kokonaishäviöiden laskemiseksi EN 50598-2 määrittää, että taajuusmuuttajan ja moottorin häviöt täytyy ilmoittaa kahdeksassa eri toimintapisteessä. Vacon toimittaa energiatehokkuusindeksin laskemiseksi vaadittavat häviötiedot kahdeksassa tarkistuspisteessä kaikkien taajuusmuuttajiensa osalta.

“Sen lisäksi että Vaconin kaikki taajuusmuuttajat täyttävät uuden standardin asettamat vaatimukset, niissä on jo nyt tarjolla energiatehokkuuden valvontaan tarkoitettu toiminto. Jokaisen taajuusmuuttajan käyttöpaneelissa on selkeä ja yksinkertainen megawattituntimittari, jonka avulla käyttäjät voivat valvoa ja optimoida energiankulutustaan. Tämän toiminnon avulla minimoidaan häviöt ja nostetaan energiatehokkuus halutulle tasolle”, kertoo Björkman.