Peikko ottaa käyttöön Kempin hitsauksen laadunhallintajärjestelmän kolmessa eri yksiköissä

ITC-Img-5-15-12

Peikko Group ja Kemppi ovat sopineet Kemppi ARC System 3 -hitsauksen laadunhallintajärjestelmän käyttöönotosta Peikon Suomen, Liettuan ja Slovakian tuotantolaitoksissa. Tämä on Kempin järjestelmän ensimmäinen multisite-käyttöönotto.

Kemppi ARC System on hitsauksen kokonaisvaltainen järjestelmä projektien esisuunnitteluun, hallintaan ja seurantaan. Sen avulla hitsauksen valvonta ja dokumentaation kerääminen on täysin automatisoitua ja hitsareiden pätevyydet, hitsausohjeet sekä tiedot NDT-tarkastuksista ovat tallessa yhdessä pilvipalvelussa.

Peikon Kemppi ARC System 3 -implementointiprojekti toteutetaan keväällä 2015. Ensimmäisessä vaiheessa kaikki järjestelmän pääkäyttäjät koulutetaan Lahdessa Kempin tehtaalla. Järjestelmän asennukset tehdään sitten Peikon liittorakenteita valmistavissa tuotantolaitoksissa Lahdessa, Liettuan Kaunaksessa ja Slovakian Kralova nad Vahomissa.

“Peikon tuotteita käytetään rakennusten runkorakenteissa, jolloin niihin kohdistuu kovia kuormia. Tuotteiden kapasiteetti- ja kestävyysominaisuudet ovat tällöin merkittävässä asemassa. Hitsaus on kriittinen elementti rakenteellisen tuotteen valmistusprosessissa. Tuotevaatimusten ja markkinoiden laatuvaatimusten kiristyessä haluamme Peikolla varmistaa, että pystymme vastaamaan näihin haasteisiin ja myös ennakoimaan alan tulevaa kehitystä. Kemppi ARC 3 System -järjestelmän käyttöönotolla varmistamme laadullisen kilpailukykymme muuttuvassa ja haastavassa liiketoimintaympäristössä”, kertoo Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen.

Tuotantojohtaja Tuomas Mantere Peikosta jatkaa: ”Hitsausprosessin reaaliaikaisella seurannalla voimme havaita epäkohdat ja laatupoikkeamat tuotannossamme. Oikeiden ja oikea-aikaisten toimenpiteiden avulla varmistamme hitsauksen tasalaatuisuuden, parannamme tuottavuuttamme ja voimme arvioida muutosten vaikutuksia. Samalla helpotamme hitsauskoordinoijien työtä käyttämällä järjestelmän hallinnointityökaluja esimerkiksi hitsauspätevyyksien ylläpidossa. Kempin slogan Stop Guessing – Start Knowing istuu ajatteluumme erinomaisesti.”

Mikko Väisänen, myyntijohtaja, Pohjoismaat Kemppi Oy:stä kommentoi: “Pitkäaikainen yhteistyökumppanimme ja asiakkaamme Peikko Group on pioneerihenkinen toimija, jonka tuotteet ovat maailman huippua. Olemme tyytyväisiä kun saamme olla mukana heidän tuotantoprosessiensa kehittämisessä uuden teknologian avulla.”

Kari Kemppi, johtaja, hitsauksen tuotantoratkaisut, Kemppi Oy, kuvailee: ”Kemppi ARC Systemin ansiosta Kemppi on tuonut hitsaavaan teollisuuteen sen, mikä lastuavassa valmistuksessa on ollut käytössä jos pitkään.” Ohjelmistoratkaisujen avulla saatu tarkka tieto vaikuttaa positiivisesti tuotannon tehokkuuteen, läpimenoaikaan, liiketoiminnan kannattavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Uusien ratkaisujen myötä Kemppi on muuntautumassa pelkästä laitevalmistajaksi ohjelmistojen kehittäjäksi ja aidoksi ratkaisujen tarjoajaksi.