Ruotsin johtava potilastietojärjestelmien toimittaja avaa Suomen toimipisteensä Turku Science Parkiin

ny banner webben

Ruotsalainen Cambio Healthcare AB avaa toimipisteen Suomessa. Sijaintipaikakseen yhtiö valitsi Turku Science Parkin, missä yhtiötä kiinnostivat mm. alueen vahva bioteknologiaosaaminen ja biopankkitoiminnan käynnistyminen.  

Cambio Healthcare AB on Ruotsin johtava potilastietojärjestelmien toimittaja. Vuonna 1993 perustetun yhtiön Cosmic-tuotteella on kotimaassaan noin 25 %:n markkinaosuus. Turku Science Park Oy ja Cambio Healthcare neuvottelivat kuluneen kevään ajan ruotsalaisyhtiön mahdollisuudesta laajentaa toimintaansa Suomeen.

– Neuvotteluiden tuloksena Cambio on päättänyt laajentaa toimintaansa Suomeen. Turku Science Parkissa yhtiötä kiinnostivat vahva bioteknologiaosaaminen sekä biopankkitoiminnan käynnistyminen. Lisäksi alueellamme toimii useita lupaavia pk-yrityksiä, joiden osaamisen hyödyntämistä Cambion tuotteissa selvitetään parhaillaan, kertoo invest-in -toiminnasta Turku Science Park Oy:ssä vastaava liiketoiminnan kehityspäällikkö Teppo Laaksonen.

Laaksosen mukaan Cambiolla on kiinnostusta selvittää myös Venäjän markkinoihin liittyviä mahdollisuuksia. Turku Science Park Oy:n Venäjä-kontakteilla oli osaltaan merkitystä yhtiön päätöksenteossa.

Cambio Healthcare AB:n liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa. Se on toimittanut potilastietojärjestelmät mm. Linköpingin ja Uppsalan yliopistosairaaloille. Erikoissairaanhoidon yksiköiden lisäksi se on toimittanut Ruotsissa alueellisen yhteisen terveydenhuollon järjestelmän, joka yhdistää perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon. Cambio on toimittanut potilastietojärjestelmän myös Tanskan Odensen alueen erikoissairaanhoidolle sekä usealle terveydenhuollon toimintayksikölle Englannissa.

Cambio Healthcare AB esittelee Cosmic-tuotteensa tällä viikolla (28.–29.5.2013) Turun Logomossa järjestettävillä Terveydenhuollon Atk-päivillä.

http://www.cambio.se/zino.aspx

Turku Science Park Oy on innovatiivisen kasvun vauhdittaja. Se edistää korkeakoululähtöisen osaamisen hyödyntämistä ja yritysten kilpailukykyä sekä auttaa synnyttämään uutta liiketoimintaa etenkin bioteknologiassa (BioTurku® – life science ja materiaaliteknologia) sekä tieto- ja viestintäteknologiassa (ICT Turku). Turku Science Park Oy:n pääomistaja on Turun kaupunki.

www.turkusciencepark.com