Pöyry on saanut Turkissa toimeksiannon Alpaslan II -padon ja vesivoimalaitoksen detaljisuunnittelupalveluista

EnerjiSA on tilannut Pöyryltä detaljisuunnittelupalveluita Turkissa toteutettavaan Alpaslan II -pato- ja vesivoimalaitosprojektiin. Toimeksianto kattaa padon rakenteiden, voimalaitoksen, tulva-aukkojen ja -kanavien sekä kytkinkentän rakennusteknisen suunnittelun.

Alpaslan II -vesivoimaprojekti sijaitsee Turkin Itä-Anatolian Mus-provinssissa. Padon runko on savisydäminen louhepato (CCRD). Voimalaitoksen kapasiteetti on 280 MW ja vuosituotanto noin 860 GWh energiaa. Projekti on merkittävä virstanpylväs EnerjiSA:n 5 300 MW:n voimalaitosohjelmassa Turkissa.

Pöyry on maailman johtavia kansainvälisiä vesivoiman konsultointi- ja suunnitteluyrityksiä. Pöyryn toteutusprojektien asennettu kokonaiskapasiteetti on yli 100 000 MW. Suunnittelutoimeksiannollaan Pöyry jatkaa Turkin energiasektorin nopean laajentumisen edistämistä: Pöyryn Turkkiin suunnittelemien vesivoimaloiden kokonaiskapasiteetti on yli 7 000 MW.

Tilauksen arvoa ei ole julkistettu. Tilaus kirjataan Energia-liiketoimintaryhmän tilauskantaan vuoden toiselle neljännekselle.