UPM parantaa Kaukaan sellutehtaan tehokkuutta ja kilpailukykyä

UPM Kaukas pulp mill

UPM investoi 50 miljoonaa euroa Kaukaan sellutehtaan uudistuksiin, joilla parannetaan tehokkuutta, kilpailukykyä ja mahdollisuuksia optimaaliseen ajoon.

Kaukaan investointiin sisältyy sellutehtaan molempien kuivauskoneiden uudistaminen ja uusi paalauslinja. Suunnitelman mukaan pääasennustyöt tehdään vuoden 2016 syysseisokin aikana ja käynnistys ajoittuu 2016 loppuun. Investointi parantaa koko Kaukaan biojalostusintegraatin resurssitehokkuutta ja toiminnan joustavuutta.

“Viimeisen kahden vuoden aikana olemme tehneet kohdennettuja investointeja Pietarsaaren, Kymin ja Fray Bentoksen sellutehtaiden tuotantotehokkuuteen. Näiden projektien valmistuttua sellun tuotantokapasiteettimme kasvaa 10 % vuoden 2013 tasosta eli 3,3 miljoonasta tonnista. Kaukaan investointi on yksi lisäesimerkki hyvin tuottavista tehokkuutta parantavista investoinneista”, sanoo UPM:n Selluliiketoiminnan johtaja Anssi Klinga.

“Suurin yksittäinen selluinvestointi on meneillään oleva Kymin 160 miljoonan euron tuotannon laajennus. Hyvin etenevä hanke valmistuu syksyllä ja kasvattaa Kymin valkaistun havu- ja koivusellun tuotantoa 170 000 tonnilla”, sanoo Klinga.

Kymin ja Kaukaan investointien myötä UPM saa päätökseen sellu- ja paperiliiketoimintojensa eriyttämisen. Jatkossa molemmat liiketoiminnat voivat optimoida tuotantoaan itsenäisesti ja silti hyödyntää sisäisiä synergioita.