Pöyrylle ympäristövaikutusten arvioinnin toimeksianto Finnpulpin Kuopioon suunnitteilla olevaan sellutehtaaseen

Pöyry on saanut Finnpulp Oy:lta ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) toimeksiannon suunnitteilla olevaan sellutehtaaseen Kuopioon. Arviointi kattaa on Finnpulpin hankkeen eri toteutusvaihtoehdot ympäristövaikutuksineen. Ympäristövaikutusten arviointimenettely pitää sisällään sellutehtaan rakentamisen ja toiminnan arvioinnin lisäksi siihen olennaisesti liittyviä oheistoimintoja, kuten alueelle tarvittavien tie- ja raideyhteyksien sekä sähkönsiirtoverkon rakentamisen.

Finnpulp valmistelee maailman suurimman havusellutehdasinvestoinnin toteuttamista Kuopioon. Kokonaisinvestoinnin suuruus on 1,4 miljardia euroa. Finnpulpin tavoite on olla maailman tehokkain ja modernein havusellun tuottaja. Markkinasellua tuottavan tehtaan on tarkoitus käynnistyä 2019 loppuun mennessä.

Erityisesti pehmo- ja pakkauspaperin raaka-ainetuotantoon suunnitellun sellutehtaan tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Lisäksi tehdas tuottaa markkinoille bioenergiaa sekä puupohjaisia biokemikaaleja kuten mäntyöljyä ja tärpättiä. Puuraaka-aineen tarpeeksi on arvioitu n. 6,7 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Oli helppoa ja luontavaa jatkaa YVA vaiheeseen Pöyryn kanssa sellutehtaan esiselvitysvaihteen jälkeen. Pöyryllä teollinen ja ympäristöpuolen osaaminen yhdistyy tavalla, joka on sopiva Finnpulpin tarpeisiin“, sanoo Timo Piilonen, Finnpulpin Projektijohtaja

“Perinteinen paperi- ja selluteollisuus elää murrosvaiheessa kohti biopohjaisia tuotantoratkaisuja. Maailman johtavana paperi- ja selluteollisuuden suunnittelu- ja konsultointiyrityksenä olemme ylpeitä voidessamme tukea asiakkaitamme muutoksessa kohti kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Pöyrylle on kunnia saada tukea Finnpulpia tämän merkittävän projektin kehittämisessä”, toteaa Nicholas Oksanen, johtaja,Teollisuus-liiketoimintaryhmä.

Tilauksen arvoa ei ole julkistettu. Tilaus kirjataan Teollisuus-liiketoimintaryhmän vuoden 2015 toisen neljänneksen tilauskantaan.