Stora Enso ja KPA Unicon ovat allekirjoittaneet kaupan kattilalaitostoimituksesta Ruotsiin

Biograte combustion technology

Kattilalaitos hyödyntää sahauksen sivutuotteita kestävän kehityksen mukaiseen energiantuotantoon.

Stora Enso Timber Ab ja KPA Unicon Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen biopolttoaineita hyödyntävän kattilalaitoksen toimittamisesta Stora Enson Alan sahalle Ljusneen, Ruotsiin. Uusi Unicon Biograte 15 MWth kattilalaitos hyödyntää sahauksen sivutuotteita, kuten kuorta ja muuta puupohjaista polttoainetta, ja tuottaa kuumaa vettä sahatavaroiden kuivausprosessiin. Uusi laitos on suunniteltu otettavaksi käyttöön marraskuussa 2016. Kaupan arvoa ei julkisteta.

Kattilalaitostoimitus on avaimet käteen –toimitus, poislukien maanrakennus- ja perustustyöt. Laitostoimitus sisältää kaikki prosessilaitteet, asennustyöt, käyttöönoton ja koulutuksen käyttöhenkilökunnalle. Uuden laitoksen sydän on Biograte-polttotekniikka, joka on erityisesti suunniteltu hyödyntämään märkää biopolttoainetta tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Toimitus sisältää myös KPA Uniconin PlantSys-järjestelmän laitoksen paikallis- ja etävalvontaa varten. PlantSys-järjestelmä kerää tietoa laitoksen prosessilaitteista ja visualisoi tiedon helposti hahmotettavaksi ja ohjattavaksi kokonaisuudeksi. Plantsys mahdollistaa luotettavan ja turvallisen laitoksen käytön, helpottaa laitoksen ajoparametrien optimointia sekä ennakoivan huollon ja kunnossapidon toteutusta.

Tämä projekti on hyvä esimerkki siitä, miten prosessiin tarvittava kuuma vesi tuotetaan kestävän kehityksen mukaisesti. Sahojen kattilalaitoksilla on oleellista päästä hyödyntämään tehokkaasti kaikkein vähäarvoisin sivutuote, eli märkä kuori energian tuotantoon. Biograte-polttotekniikka on markkinoiden kyvykkäin märän polttoaineen teknologia, joka mahdollistaa laitoksen korkean hyötysuhteen ja käytettävyyden”, sanoo Teemu Koskela, myyntijohtaja, KPA Unicon Oy.