Pöyrylle valvontapalveluita koskeva toimeksianto Punta del Tigren kombivoimalaitoksessa Uruguayssa

Uruguayn kansallinen sähköyhtiö UTE on jatkanut Pöyryn valvontapalveluita koskevaa toimeksiantoa uuden, Uruguayn Punta del Tigreen valmistuvan 510 MW:n kombivoimalaitosprojektin rakennus- ja käyttöönottovaiheen aikana. Toimeksianto jatkaa vuonna 2013 tehtyä ja vuonna 2015 jatkettua suunnittelun katselmointipalvelujen toimeksiantoa.

Punta del Tigren voimalaitos on Uruguayn ensimmäinen kombivoimalaitos. Se monipuolistaa maan energiantuotantoa ympäristölle kestävällä tavalla ja vähentää maan energiajärjestelmän riippuvuutta vesivoimasta etenkin vähäsateisina vuosina, jolloin vesivoiman tuotanto on niukempaa.

“Uruguayhin rakenteilla oleva kombivoimalaitos on tällä hetkellä UTE:n suurin investointi. Se on myös tärkeä maan sähköjärjestelmän kannalta, sillä voimalaitos vahvistaa tuotantoa ja täydentää viime aikojen voimakasta uusiutuvien energianlähteiden kehitystä. Kombivoimalaitoksella on tärkeä rooli  maan energiapaletin muutoksessa. Tässä Pöyryn panos on olennainen. . Vaikka suunnitteluvaihe on saatu melkein päätökseen, tarvitsemme edelleen Pöyryn  tukea muun muassa rakennustöiden ja  laitosasennusten valvonnassa , urakkasopimusten mukaisen etenemisen varmistamisessa ja laitoksen käyttöönottotestauksessa”, sanoo UTE:n johtaja Walter Sosa.

“UTE:n ja Pöyryn tiimit ovat työskennelleet yhdessä voimalaitoksen työmaalla ja ovat saaneet etätukea Genovastan toimistostamme Italiasta. Työssä on syntynyt vahva yhteinen luottamus”, sanoo Alessio Giuffra, Pöyryn Maajohtaja, Lämpövoima ja uusiutuva energia, Italia. “Toimeksiantoa jatkettiin, koska asiakas luottaa Pöyryn palvelujen laatuun. Olemme kiitollisia UTE:lle ja valmiita auttamaan asiakasta voittamaan projektissa eteen tulevia uusia haasteita.”

Tilauksen arvoa ei ole julkistettu. Tilaus kirjataan Energia-liiketoimintaryhmän vuoden 2016 toisen neljänneksen tilauskantaan.