KONE mullistaa hissien kunnossapidon uusilla räätälöitävillä KONE Care(TM) -palveluilla ja älykkäillä 24/7 Connected Services -palveluilla

114616

KONE uudistaa kunnossapitopalveluitaan ja tekee niistä asiakkaan tarpeisiin räätälöitäviä kokonaisuuksia. Samalla KONE esittelee uudet 24/7 Connected Services -palvelut, joissa hyödynnetään IBM Watson IoT (Internet of Things) -alustaa.

Uudistettu KONE Care(TM) palvelee entistäkin paremmin eri asiakasryhmiä kuten kiinteistöjen omistajia, kiinteistöpäälliköitä sekä isännöitsijöitä. Valmiiden palvelukokonaisuuksien sijaan KONEen asiakkaat voivat valita ja muokata palvelut liiketoimintansa, markkinoiden tai laitekohtaisten tarpeidensa perusteella.

“Uusien teknologioiden ansiosta voimme vastata paremmin asiakkaidemme odotuksiin palvelun nopeudesta, läpinäkyvyydestä ja ennakoitavuudesta. Kunnossapitopalveluiden toimintamallimme on luotu yhdessä asiakkaiden kanssa heidän omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Näin pystymme entistä paremmin auttamaan asiakkaitamme menestymään ja tarjoamaan heille lisäarvoa uusin tavoin”, toteaa KONEen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth.

KONE uusissa 24/7 Connected Services -palveluissa hyödynnetään IBM Watson IoT -alustaa ja muita edistyksellisiä teknologioita, joilla tuodaan hissit ja liukuportaat älykkäiden palveluiden piiriin. Näiden avulla KONE tarjoaa asiakkailleen entistä paremman palvelukokemuksen: laitteiden käyttökatkokset ja viat vähenevät ja kunnossapitotöitä koskevan tiedon saatavuus paranee. Hissejä ja liukuportaita käyttäville ihmisille palvelu merkitsee vähemmän odotusta ja yksilöllisempiä kokemuksia. Järjestelmällä voidaan kerätä, analysoida ja raportoida valtavia määriä hissien sensoreiden lähettämää dataa, mikä auttaa ennakoimaan mahdollisia vikoja ja näin parantamaan laitteiden käyttövarmuutta ja turvallisuutta.

Ehrnrooth jatkaa: “Tämä on vasta alkua. IBM Watson -alustan ansiosta voimme jatkossa tuoda nopeammin markkinoille asiakkaillemme ja laitteiden käyttäjille suunnattuja uusia palveluita ja innovaatioita. Voimme tarjota räätälöityjä ja yksilöllisiä tarpeita vastaavia palveluita, joiden avulla parannamme laitteiden toiminnan ennakoitavuutta, niiden huoltoon liittyvää suunnittelua ja tuomme asiakkaillemme mielenrauhaa. Tämän lisäksi tulemme yhä enenevässä määrin hyödyntämään tekoälyä, joka auttaa ennakoimaan potentiaalisia ongelmia, ja ehdottamaan niihin ratkaisuja. Watsonin kognitiivisen tiedonkäsittelyjärjestelmän ansiosta pystymme nostamaan hissien ja liukuportaiden kunnossapidon täysin uudelle tasolle.”

24/7 Connected Services -palvelut lanseerataan vuosi sen jälkeen, kun KONE ja IBM ilmoittivat monivuotisesta sopimuksesta, jonka tavoitteena on hyödyntää IBM:n teknologiaa, osaamista ja kokemusta KONEen digitalisaatio- ja teollisen internetin (IoT) hankkeissa.

Sekä uusia räätälöitäviä palveluita että 24/7 Connected Services -palveluita on jo pilotoitu asiakkailla ja ne tuodaan laajemmin markkinoille vuoden 2017 kuluessa, ja käyttöönottoa jatketaan vuonna 2018. KONEen tavoitteena on liittää pilvipalveluun lähivuosien aikana yli miljoona hissiä ja liukuporrasta maailmanlaajuisesti.

KONEen 24/7 Connected Services -palveluiden taustalla olevaan teknologiaan KONE ja IBM ovat yhdessä kehittäneet keinoja havainnollistaa älypalveluja. Tutustu reaaliajassa, miten hissit eri maissa “keskustelevat” IBM Watson IoT -alustan kanssa: http://machineconversations.kone.com/