Pöyrylle omistajan edustajan palveluita koskeva toimeksianto Laosin Nam Theun 1 -vesivoimalaprojektissa

Pöyry on saanut Phonesack Groupilta omistajan edustajan palveluita koskevan toimeksiannon Nam Theun 1 -vesivoimalaprojektissa Laosissa. 

Laosin hallituksen tavoitteena on tehdä maasta “Kaakkois-Aasian akku” hyödyntämällä sen luonnonvaroja taloudellisen kasvun edistämiseksi ja köyhyyden poistamiseksi. 

650 MW:n Nam Theun 1 -vesivoimalahanke sijaitsee Nam Kading -joella noin 33 km ylävirtaan Mekong-joen yhtymäkohdasta ja 270 km:n päässä Keski-Laosissa sijaitsevasta Vientianesta. Hanke on merkittävä osa Laosin ja Thaimaan sähkövoiman kehitysohjelmaa, ja se auttaa olennaisesti turvaamaan molempien maiden sähkönsyötön. Kaupallisen toiminnan on määrä alkaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Pöyry on osallistunut hankkeen kehittämiseen vuodesta 1995 alkaen tarjoamalla teknistä konsultointia sekä perussuunnittelupalveluita kuten toteutettavuusselvityksen, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin ja muita palveluja.

Pöyry on avustanut Nam Theun 1:n johtavana rakennuttajana toimivaa Phonesack Groupia vuodesta 2014. Aiemmat toimeksiannot ovat kattaneet toteutettavuusselvityksen laatimisen, perus- ja detaljisuunnittelun sekä varhaisvaiheen työn valvonnan. Seuraavaksi Pöyry toimittaa omistajan edustajan palvelut projektin toteutukseen sekä ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten lieventämisen toimenpiteisiin hankkeen valmistumiseen asti.

“Tämänkaltaiset puhtaan ja uusiutuvan energian hankkeet voivat edesauttaa kehittyvien maiden taloudellista kasvua ja sosiaalista kehitystä sekä osaltaan lievittää köyhyysongelmia. Projekti vahvistaa edelleen Pöyryn asemaa yhtenä maailman johtavana vesivoiman suunnittelua ja konsultointia tarjoavana yrityksenä”, kertoo Pöyryn Energia-liiketoimintaryhmän johtaja Richard Pinnock.

Tilauksen arvoa ei ole julkistettu. Tilaus kirjataan Energia-liiketoimintaryhmän vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan.