Valmet toimittaa haihduttamon Sappin sellutehtaalle Etelä-Afrikan Ngodwanaan

115498

Sappin Ngodwanan tehdas Etelä-Afrikassa.

Valmet toimittaa haihduttamon Sappin Ngodwanan sellutehtaalle Etelä-Afrikkaan. Uusi haihduttamo korvaa haihduttamo 1:n ja täyttää tehtaan käynnissä olevan tuotantokapasiteetin laajennuksen tulevaisuuden tarpeet yhdessä Valmetin vuonna 2013 uudistaman haihduttamo 2:n kanssa. Investointi parantaa myös tehtaan yleistä höyrytaloutta.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2016 viimeisen vuosineljänneksen tilauksiin. Tämäntyyppisen tilauksen arvo on yleensä alle 10 miljoonaa euroa. Uusi haihduttamo on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 jälkipuoliskolla.

“Ensimmäinen haihdutuslaitos otettiin käyttöön, kun tehdas rakennettiin vuonna 1966. Viimeaikaiset tehtaan tuotantolinjan päivitykset ja tuotannon laajennukset antoivat mahdollisuuden korvata alkuperäinen haihdutuslaitos ajanmukaisella laitoksella. Saimme tarjouksia eri yhtiöiltä, ja valitsimme Valmetin muun muassa siksi, että sillä oli paras tekninen ratkaisu”, sanoo Sappin Ngodwanan tehtaan johtaja SW Engelbrecht.

“Valmetin Etelä-Afrikan organisaatio ja kansainväliset tiimit rakensivat yhdessä Sappin kanssa erittäin tehokkaan lipeän haihduttamon. Meillä on maailmanlaajuista kokemusta vastaavien sovellusten toimituksista”, sanoo Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan myyntijohtaja B Syamsundar.

Tietoa Valmetin toimituksesta

Valmet toimittaa tilaajan tarpeisiin suunnitellun kuusivaiheisen haihduttamon lipeän haihduttamiseen. Toimitus sisältää muun muassa haihduttamon päälaitteet, pintalauhduttimen, rikkidioksidin poistosäiliöt, tyhjiöjärjestelmän sekä putkistoja.

Uudessa haihduttamo 3:ssa on hyödynnetty samaa REVAP-sakeutinteknologiaa kuin haihduttamo 2:n uudistuksessa. Lisäksi siinä on viisi putkihaihdutinta. Uusi haihduttamo hyödyntää Valmetin patentoitua sisäistä lauhteen käsittelyjärjestelmää (Internal Condensate Treatment, ICT), joka tuottaa puhtaampaa lauhdetta tehtaassa kierrätettäväksi. Haihduttamo 3:n suunnittelukapasiteetti on 310 tonnia vettä tunnissa, ja sen tuottaman lipeän kuiva-ainepitoisuus on 70 prosenttia.

Tietoa asiakkaasta Sappi

Sappi on maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö, joka tarjoaa liuko- ja paperisellua sekä paperipohjaisia ja biojalostamoratkaisuja suorille ja epäsuorille asiakkailleen. Yhtiöllä on lähes 12 000 työntekijää yli 20 maassa ja tuotantoa kolmessa maanosassa. Sappi tuottaa paperia noin 5,4 miljoonaa tonnia, paperisellua 2,3 miljoonaa tonnia ja liukosellua 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa.

Yhtiön Ngodwanan tehdas tuottaa paperisellua omaan käyttöön 330 000 tonnia vuodessa sekä 210 000 tonnia liukosellua ja 380 000 tonnia paperia (sanomalehtipaperia ja pakkausten taivekartonkia) vuodessa. Tehtaan tuotteista 70 prosenttia menee vientiin, ja loput käytetään paikallisesti.

Tehdas tuottaa tarvitsemansa höyryn ja sähkön uusiutuvista ja muista lähteistä. Se tukee paikallisen talouden kasvua tuottamalla sähköä kantaverkkoon.