Neste Jacobs ja Coolbrook kehittävät uutta olefiinien krakkausteknologiaa

Teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtoyhtiö Neste Jacobs Oy ja teknologiakehitysyhtiö Coolbrook kehittävät uutta teknologiaa yhdessä Oxfordin yliopiston Osney Thermo Fluids laboratorion, Cambridgen Whittle laboratorion ja suurten kemian-alan tuottajien kuten Dow Chemicalsin ja laitevalmistajien kuten MANTurbon kanssa. Kyseinen teknologia perustuu hiilivetytuotteen (esim. naftan) krakkausmenetelmään, jolla valmistetaan polyeteenin perusraaka-ainetta etyleeniä.

“Coolbrookin patentoima RDR (RotoDynamicReactor) -teknologia parantaa olefiinien krakkaussaantoa miltei kolmanneksella verrattuna tämän hetken parhaaseen teknologiaan. RDR-teknologia mahdollistaa merkittävät taloudelliset hyödyt säästämällä uusiutumattomia resursseja, vähentämällä merkittävästi etyleenin krakkauksen sivutuotteita ja yksinkertaistamalla etyleenin tuotannon toimintoja”, mainitsee Harri Johannesdahl, Coolbrook:in toimitusjohtaja.

Neste Jacobs osallistuu tähän yhteistyöhön ja uuden teknologian kehittämiseen asiantuntijaryhmällä, jolla on huippuosaamista krakkausteknologiasta, reaktiokinetiikasta ja mallintamisesta. 

“Tiimimme on työskennellyt yhteistyössä Coolbrookin kanssa tässä projektissa jo useamman vuoden ajan ja olemme tyytyväisiä hedelmällisen yhteistyön jatkumiseen. Odotamme yhteistyöltä hienoja tuloksia eteenin tuotannossa, ja uskomme, että tällä keksinnöllä on hyvää vientipotentiaalia”, sanoo Jarmo Suominen, Neste Jacobs Oy:n toimitusjohtaja.    

“Coolbrook on tuotekehitysyhtiö, joka toimii maailmanlaajuisessa yhteistyössä parhaiden kumppaneiden kanssa. Neste Jacobsilla on huipputietämys ja osaaminen kemianprosessien alalta ja on sen takia selkeä kumppanivalinta Coolbrookille. RDR-teknologian kehitysprojektissa kehitetään ja patentoidaan täysin uudentyyppistä teknistä ratkaisua. Neste Jacobsin osaavalla tiimillä on keskeinen rooli kehitysprojektissa, niin perinteisessä suunnittelussa kuin uusien keksintöjen luomisessakin”, Johannesdahl jatkaa.

Kaksi vuotta kestävän projektin aikana on tarkoitus rakentaa ja testata RDR-teknologiaan perustuvaa pilottireaktoria. Se varmistaa olefiinien saannon ja vahvistaa reaktorimallinnuksen, joka yhdistää kinetiikan, aerodynamiikan ja CFD:n (Computational Fluid Dynamics) tulokset. Kaupallisen lanseerauksen on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2019 aikana.