Valmet toimittaa biopolttoainekattilan ja savukaasujen puhdistusjärjestelmän Buzen New Energy LLC -yhtiölle Japaniin

116275

Havainnekuva tulevasta Buzen New Energy LLC -yhtiön voimalaitoksesta Japaniin (Kuva: JFE Engineering Corp.)

Valmet toimittaa CYMIC-biopolttoainekattilan ja savukaasujen puhdistusjärjestelmän Buzen New Energy LLC -yhtiölle Buzenin kaupunkiin Fukuokan prefektuuriin Japaniin. Valmetin kattilateknologia mahdollistaa tasaisen energiantuotannon erittäin korkealla hyötysuhteella ja alhaisen hiilijalanjäljen.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän kaltaisen kattilatoimituksen arvo on tyypillisesti noin 30-45 miljoonaa euroa toimituslaajuudesta riippuen.

“Uusi tilaus jatkaa Valmetin biopolttoainekattiloiden toimituksia Japanin markkinoille tiiviissä yhteistyössä paikallisen kumppanimme JFE Engineering -yhtiön kanssa. Kattila ja savukaasujen puhdistusjärjestelmä ovat osa JFEE:n loppuasiakkaalle toimittamaa biopolttoainevoimalaitosta. Se tulee olemaan Japanin suurin ainoastaan biopolttoainetta käyttävä laitos”, kertoo ValmetinEnergia-liiketoimintayksikön johtaja Kai Janhunen.

“Monipolttoaineratkaisujen avulla JFEE ja Valmet edistävät tasaista energiantuotantoa ja hillitsevät globaalia ilmaston lämpenemistä. Biomassaa polttoaineenaan käyttävät voimalaitokset ovat hiilineutraaleja ja tuottavat samalla tärkeää perusvoimaa”, toteaa JFE Engineering -yhtiön myynti- ja markkinointijohtaja Keiichi Nagaya.

Asennustyöt voimalaitoksella alkavat vuonna 2018. Laitos käynnistyy vuoden 2019 toisella puoliskolla.

Tietoja Valmetin toimituksesta

Valmetin toimitukseen sisältyy CYMIC-kiertoleijukattila (CFB) biomassan polttoon. Sen pääpolttoaineita ovat murskattu öljypalmun hedelmän siemenkuori (PKS – palm kernel shell) ja puupelletit. Kattila on lämpöteholtaan 174 MW, ja koko voimalaitoksen sähköntuotantoteho on 75 MW. Poltossa syntyvien savukaasujen partikkelit puhdistetaan tehokkaasti Valmetin pussisuodattimella.

Tietoja loppuasiakkaasta Buzen New Energy LLC

Vuonna 2016 perustettu Buzen New Energy LLC -yhtiö tuottaa sähköä pääasiassa biopolttoainevoimalaitoksessaan Buzenissa Fukuokassa Japanissa. Sen omistavat eREX Co., Ltd. (65 %), Kyuden Mirai Energy Co., INC.(27 %) ja Kyudenko Corporation (8 %). Uusi laitos rakennetaan Kyushu Kouatsu Concrete Industries Co., Ltd. -yhtiön Buzenissa sijaitsevalle tehtaalle.

Tietoja JFE Engineering -yhtiöstä

JFE Engineering on osa JFE Group -konsernia, ja sen juuret ovat teräksenvalmistuksessa ja laivanrakennuksessa. Yhtiö on laajentanut suunnittelutoimintaansa energian, ympäristön, urbaanin infrastruktuurin ja teollisuuden koneiden aloille yhdistämällä ja kehittämällä teknologioitaan. JFE Engineering Corporation on Tokion pörssissä listatun JFE Holdings Inc. -yhtiön tytäryhtiö.