Kalmarin saama hybridilukkien jatkotilaus auttaa Virginian satamaa vähentämään polttoaineenkulutusta ja päästöjä

803630

Cargoteciin kuuluva Kalmar on sopinut 16 hybridilukin toimittamisesta Virginian satamaan Yhdysvalloissa. Laitteet toimitetaan Virginia International Gatewayn konttiterminaaliin. Noin 13 miljoonan euron arvoinen tilaus kirjattiin Cargotecin toisen vuosineljänneksen tilauskantaan, ja siihen sisältyy optio 40 laitteen lisätilauksesta.

Elisabeth-joen rannalla Portsmouthissa sijaitsevan Virginia International Gateway (VIG) -terminaalin operaattorina toimii Virginia International Terminals LLC ja sen vuokrannut yhtiö Virginia Port Authority (VPA), jota markkinoidaan myös nimellä Port of Virginia. Kyseessä on Yhdysvaltojen viidenneksi suurin satama.

Kalmarin kolme hybridikäyttöistä kuljetuslukkia on ollut vuoden 2015 elokuusta lähtien käytössä VIG:n terminaalissa. Lukkien ylivertainen suorituskyky suhteessa niiden vähäiseen polttoaineenkulutukseen, alhaiseen päästö- ja melutasoon sekä Kalmarin osaaminen automatisoiduissa konttikentän kuljetusratkaisuissa olivat tärkeimpiä tilaukseen johtaneita tekijöitä. Lisäksi Kalmarin kokenut paikallinen huoltotiimi tarjoaa VIG:lle teknistä tukea ja huoltopalveluja sekä kattavan varaosavaraston.

VIG:n ja Kalmarin yli kahden vuoden aikana suorittamat testit osoittavat, että hybridilukkeihin sijoitetun investoinnin tuotto on merkittävästi parempi verrattuna tavanomaisiiin diesel-sähkökäyttöisiin laitteisiin. Kalmarin hybridi-kuljetuslukit kuluttavat jopa 40 % vähemmän polttoainetta kuin perinteiset diesel-sähkökäyttöiset laitteet ja vähentävät vuotuisia hiilidioksidipäästöjä noin 50 tonnilla laitetta kohden.

Rich Ceci, Virginian sataman projekti- ja teknologiajohtaja, kertoo: “Kokemuksemme Kalmarin kokonaisratkaisujen toimitusvarmuudesta, olemassa olevien Kalmar-hybridilukkien erinomainen suorituskyky sekä Kalmarin tarjoama paikallinen tuki- ja huoltopalvelu vaikuttivat merkittävästi ostopäätökseemme. Käytössämme olevat hybridilukit ovat auttaneet meitä saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä ja päästövähennyksiä, tuottavuuttamme vaarantamatta.”

Tero Kokko, johtaja, automaatio ja projektit, Kalmar, kertoo: “Olemme ylpeitä siitä, että voimme jälleen auttaa VIG:iä kasvattamaan kontinkäsittelykapasiteettiaan ja samalla edistämme asiakkaamme sitoutumista ympäristöarvoihin. Tämä uusi tilaus on luonnollinen jatkumo vahvalle yhteistyöllemme ja se osoittaa, kuinka arvokasta asiakkaalle on luotettavat laitteet, joiden tukena toimii maailmanluokan paikallinen huolto.”

“Paikallinen huoltotiimimme Virginiassa on ylittänyt odotukset tarjotessaan VIG:in tekniselle henkilöstölle koulutusta sekä asiakkaan jo olemassa oleville kuljetuslukeille teknistä tukea,” lisää Troy Thompson, Kalmarin Amerikan alueen satamista ja terminaaleista vastaava johtaja.