Valmetin teknologia avainasemassa Metsä Groupin juuri käynnistyneellä Äänekosken biotuotetehtaalla

121095

Äänekosken biotuotetehdas. Kuva Metsä Group

Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella käynnistettiin 15.8.2017. Valmet toimitti tehtaalle soodakattilan, sellun kuivatuslinjan, kaasutuslaitoksen, meesauunin, rikkihappolaitoksen sekä koko tehtaan kattavan Valmet DNA automaationjärjestelmän.

Valmetin toimittamat laitteet edustavat uusinta teknologiaa ja ovat erittäin energiatehokkaita. Toimittamamme kaasutusteknologia ja soodakattila maksimoivat bioenergian hyödyntämisen, eikä sellutehtaan tarvitse käyttää fossiilisia polttoaineita. Toimitettava soodakattila, sellun kuivatuslinja ja meesauuni ovat Euroopan suurimmat.

Tehtaan rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2015. Projekti eteni suunnitelmien mukaan ja se käynnistettiin täsmällisesti aikataulussa. Projektin toteutuksessa painotettiin erityisesti turvallisuutta. Myös Valmet panosti turvallisuustyöhön paikallisten työturvallisuusasiantuntijoiden ja aktiivisen alihankkijayhteistyön avulla. Tämän työn tuloksena Valmetin työturvallisuustaso oli erittäin hyvä näin suuressa projektissa.

“Tämä projekti on ollut meille tärkeä sekä teknologian että työllisyyden näkökulmasta. Pääosa toimittamastamme teknologiasta on suunniteltu ja valmisteltu Tampereella, Jyväskylässä, Ulvilassa ja Raisiossa. On ollut ilo vastata Metsä Groupin asettamaan haasteeseen tällaisen teollisuutta eteenpäin vievän suurinvestoinnin toteuttamisessa. Eri osapuolten läheinen yhteistyö mahdollistaa onnistumisen näin suuressa projektissa. Yhteistyömme Metsä Groupin kanssa on ollut avointa ja rakentavaa, ja olemme yhdessä työskennelleet oikeiden ratkaisujen löytämiseksi”, sanoo Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan johtaja Bertel Karlstedt.

“Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Valmetin kanssa Suomen sellutehtaillamme. Valmet on ollut projektissa hyvä ja innovatiivinen kumppani, kun olemme rakentaneet maailmanluokan biotuotetehdasta Äänekoskelle”, sanoo Metsä Groupin projektijohtaja Timo Merikallio.

Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi

Äänekoskelle rakennettava biotuotetehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Metsä Groupin kokonaisinvestointi on noin 1,2 miljardia euroa. Biotuotetehdas saavuttaa nimellistuotannon noin vuoden kuluttua käynnistämisestä. Tehdas tuottaa 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa sekä muita biotuotteita kuten mäntyöljyä ja tärpättiä. Tuotekonseptia jo täydentäneitä uusia biotuotteita ovat kuoresta saatava tuotekaasu, tehtaan hajukaasuista valmistettu rikkihappo sekä lietteistä jalostettu biokaasu ja biopolttoainepelletit.