Patentti- ja rekisterihallitus: Valio, Orion ja Veikkaus suurimmat tavaramerkkien haltijat Suomessa

Kuva: Valio

Valio, Orion ja Veikkaus ovat kolme suurinta tavaramerkkien haltijaa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämässä tavaramerkkirekisterissä. Valiolla on alle 400 tavaramerkkiä, Orionilla ja Veikkauksella hieman yli 300 tavaramerkkiä.

Ranskalainen L´Oreal on neljänneksi suurin tavaramerkkien haltija Suomessa. Fazer, SOK ja Verkkokauppa.com ovat tilastoissa ennen sveitsiläistä Société des Produits Nestlétä, joka on kahdenneksi suurin tavaramerkkien haltija Suomessa. Mars ja Hartwall tulevat Nestlén jälkeen.

Kymmenen suurinta tavaramerkin haltijaa Suomessa kesäkuussa 2018
Valio Oy 388
Orion Oyj 336
Veikkaus Oy 328
L’OREAL 293
Oy Karl Fazer Ab 288
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 286
Verkkokauppa.com Oyj 265
Société des Produits Nestlé S.A. 224
Mars Finland Oy 217
Oy Hartwall Ab 209

Tavaramerkit löytyvät PRH:n ylläpitämästä tietokannasta, jossa on yhteensä noin 170 000 tavaramerkkiä. Tietokanta sisältää perustiedot Suomessa vireillä olevista tavaramerkkihakemuksista ja voimassa olevista rekisteröinneistä. Lisäksi tietokannassa on tiedot noin 50 000 Suomeen kohdistetusta kansainvälisestä rekisteröinnistä.

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tuotteet ja palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis erottamisvälineenä markkinoilla. Tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa, mutta tavaramerkin hakijana ja haltijana voi myös olla yksityishenkilö.