MEDTRONIC SAI CE-MERKINNÄN MINIMED™ 670G HYBRIDI CLOSED LOOP -JÄRJESTELMÄLLE

DUBLIN – 25. Kesäkuuta 2018 – Medtronic plc (NYSE:MDT), lääketieteellisen teknologian maailmanlaajuinen johtaja, ilmoitti tänään saaneensa CE-merkinnän (Conformité Européenne) MiniMed™ 670G hybridi closed loop -järjestelmälle. Se on ainoa automatisoitu järjestelmä, joka tarjoaa käyttäjän tarpeisiin yksilöidyn perusinsuliinin (basalinsuliinin) annostelun 24 tuntia päivässä[i]. Järjestelmällä on CE-merkintä 7-vuotiaiden ja sitä vanhempien tyypin 1 diabetesta sairastavien hoitoon. Tällä hetkellä käynnissä on tutkimuksia, jotta järjestelmän käyttötarkoitusta saataisiin laajennettua lisäpotilasryhmille.

“Voimme nyt ylpeinä esitellä kehittyneimmän automaattisen SmartGuard-algoritmin myös USA:n ulkopuolella. Algoritmi auttaa sekä estämään glukoosiarvojen liiallisen laskun että tehostamaan aikaa tavoitealueella (Time in Range) vähentämällä potilaan hyperglykemiatapahtumia. Aika tavoitealueella on tärkein mittari, kun katsotaan diabeteksen hallinnan vaikutusta potilaan glukoositasoihin.” Alejandro Galindo, Medtronicin Diabetes Groupin Advanced Insulin Management -osaston johtaja kertoo. “MiniMed 670G -järjestelmä parantaa insuliinin annostelun automaattista pysäytystä ja sen jatkamista. Järjestelmän algoritmi laskee ja annostelee automaattisesti basalinsuliinia sensorin joka 5. minuutti mittaamien glukoosiarvojen mukaisesti. Järjestelmän taustalla on erittäin kehittynyt algoritmi, joka tarjoaa huipputason kliinisen tuloksen.”

Yhtiön kehittynein SmartGuard™-teknologia yhdessä tarkimman[ii] jatkuvatoimisen glukoosiseurannan (CGM), Guardian™ Sensor 3 -sensorin, kanssa säätää automaattisesti basalinsuliinin annostelua ja antaa näin suojaa sekä hyper- että hypoglykemiatapahtumia vastaan. Tämä voi auttaa parantamaan aikaa tavoitealueella (aikaväli, jolloin potilaan glukoosiarvot ovat optimaalisella vaihteluvälillä 3,9-10mmol/l[iii],[iv]). SmartGuard-teknologia on ainoa älykäs algoritmi, joka pystyy vastaamaan vaihteleviin glukoositasoihin ja mukauttamaan automaattisesti taustalla vaikuttavan insuliinin annostelua tasoittaakseen glukoosiarvot. Tämä kehittynyt algoritmi jäljittelee terveen haiman toimintaa ja se on maailman ainoa algoritmi, joka proaktiivisesti tehostaa potilaan aikaa tavoitealueella reagoiden sekä korkeisiin että mataliin glukoosiarvoihin. Järjestelmään sisältyy myös ainutlaatuinen COUNTOUR® NEXT LINK 2.4 -verensokerimittari Ascensia Diabetes Carelta.

“Tämä innovaatio on erittäin lupaava tyypin 1 diabetesta sairastavien paremman glukoosinhallinnan ja elämänlaadun saavuttamiseksi,” kertoo Pratik Choudhary, M.D., diabetesluennoitsija ja -konsultti King’s College Londonissa. “Minimed 670G -järjestelmän kyky tasapainottaa glukoositasoja automaattisesti on tärkeä kehitysaskel. Odotan jo, että pääsen esittelemään sen myös potilailleni Euroopassa.”

Medtronic aloittaa MiniMed 670G -järjestelmän kaupallistamisen valituissa maissa Euroopassa syksyllä 2018, riippuen paikallisten säädösten vaatimuksista.

Aika tavoitealueella

Aika tavoitealueella tarkoittaa prosentuaalista aikaa, jolloin tyypin 1 diabetesta sairastavan potilaan glukoosiarvot ovat optimaalisella vaihteluvälillä 3,9-10 mmol/l. Diabeteksen hallinnan tavoitteena on lisätä sitä aikaa, jolloin potilaan glukoosiarvot ovat tällä normaalilla tasolla ilman liian korkeita tai liian matalia glukoosiarvoja. Liian korkeat ja liian matalat glukoosiarvot saattavat johtaa sekä akuutteihin komplikaatioihin että pitkäaikaisiin lisäsairauksiin, kuten mikro- ja makrovaskulaarisiin muutoksiin. Makrovaskulaariset muutokset voivat lisätä sepelvaltimotaudin sekä sydän- ja aivoinfarktin riskiä. Mikrovaskulaariset muutokset voivat johtaa sokeutumiseen sekä munuais- ja hermostomuutoksiin. Kehittyneillä diabeteshoidoilla, kuten MiniMed 670G-järjestelmällä, jonka SmartGuard-teknologia automatisoi basalinsuliinin annostelun3,4, voidaan pitkällä aikavälillä lisätä potilaan aikaa tavoitealueella.

Tietoa Medtronic Diabeteksesta (www.medtronicdiabetes.com)

Medtronic tekee yhteistyötä maailmanlaajuisen yhteisön kanssa muuttaakseen diabeteksen hallintaa. Yhtiön tavoitteena on mullistaa diabeteksen hoito laajentamalla hoitomahdollisuuksien saatavuutta, integroimalla hoitomenetelmiä ja parantamalla hoidon tuloksia niin, että diabetesta sairastavat ihmiset voivat nauttia vapaammasta ja terveemmästä elämästä.