ANDRITZ toimittaa avaintuotantoteknologiaa ja pääprosessilaitteita ARAUCOn MAPA–sellutehdasprojektiin Chileen

GRAZ, HELSINKI 22.10.2018.  Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on saanut tilauksen Celulosa Arauco y Constitución S.A:lta toimittaa energiatehokasta ja ympäristöystävällistä selluntuotantoteknologiaa ja pääprosessilaitteita ARAUCOn sellutehtaan modernisointiin ja laajennukseen. Sellutehdas sijaitsee Horconesissa, Araucon maakunnassa Chilessä.  ANDRITZin tilauksen arvo on suuruusluokaltaan noin 300 miljoonaa euroa; käynnistyksen on määrä olla vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Projektia hoidetaan ANDRITZ Oy:n Helsingin, Kotkan, Lahden ja Varkauden toimipaikoista. Lisäksi ANDRITZ Oy:n tytäryhtiö Savonlinna Works Oy tulee olemaan yksi suurimmista laitevalmistajista.  Projektin työllistämisvaikutus on yli 150 henkilötyövuotta.

ANDRITZin täydellinen EPS-toimitus sisältää:

  • Puunkäsittelyn, jossa kolme kuorinta- ja haketuslinjaa, haketuslinja metsässäkuoritulle puulle, stacker-reclaimer tyyppinen hakevarasto, hakkeen seulonta ja kuorenkäsittely sisältäen kuorimurskaimet ja HQ-Press-kuoripuristimet, jotka lisäävät merkittävästi kuoren kuiva-ainepitoisuutta ja sen myötä voimakattilan energiatehokkuutta ja tuotantoa. Eukalyptuspuut kuoritaan (nimelliskapasiteetti 360 kiintokuutiometriä tunnissa/linja) RotaBarker-teknologialla, jolla saavutetaan erinomainen kuorinta-aste pienillä puuhäviöillä. Haketus tapahtuu vaakasyöttöisillä HHQ-hakuilla, jotka tuottavat korkealaatuista haketta myös suurella kapasiteetilla (400 kiintokuutiometriä tunnissa). Puunkäsittelyprosessia tuetaan SmartWoodyard-tuotteilla, kuten kehittyneellä päätöksenteon tukijärjestelmällä, hakkujen ja murskien diagnostiikalla (ChipperEKG, CrusherEKG) sekä ScanChip-hakkeenlaatuanalysaattoreilla.
     
  • Kapasiteetiltaan 4 700 tonnia päivässä valkaistua sellua tuottavan kuitulinjan sisältäen jatkuvatoimisen LoSolids-keiton ja siihen liittyvän hakkeen pumppaukseen perustuvan TurboFeed-hakkeensyöttöjärjestelmän, ruskean massan pesun monivaiheisilla DD-pesureilla, kaksivaiheisen happidelignifioinnin, oksanerotuksen, lajittelun ja happivaiheen jälkeisen pesun monivaiheisilla DD-pesureilla. Nelivaiheisen ECF-valkaisun reaktoreissa hyödynnetään ylösvirtaustekniikkaa ja jokaisen valkaisuvaiheen jälkeinen pesu suoritetaan DD-pesurilla.Toimitettavat teknologiset ratkaisut takaavat erittäin matalat kemikaalikustannukset ja ympäristöpäästöt sekä mahdollistavat erinomaisen kuidun laadun. Kyseessä on ANDRITZin ensimmäinen kuitulinjatoimitus ARAUCOlle.
  • Energiatehokkaan 7,5 vaiheisen mustalipeähaihduttamon, kapasiteetiltaan 1 750 tonnia vettä tunnissa. Mustalipeä väkevöidään haihduttamolaitoksessa 80 % kuiva-ainepitoisuuteen, jolloin sen polttaminen soodakattilassa tuottaa energiaa hyvällä hyötysuhteella. Haihdutuksen sivutuotteina syntyvät sekundaarilauhteet ovat korkealaatuisia ja ne tullaan uudelleen käyttämään tehtaan muilla osastoilla raakaveden sijaan. Toimituslaajuuteen kuuluu myös säiliöalue ja metanolin nesteytyslaitos. ANDRITZin lamelliteknologia ja ainutlaatuinen prosessiratkaisu likaantumisen kontrolloimiseksi vähentävät laitoksen pesutarvetta sekä helpottavat puhdistettavuutta, mikä takaa korkean käytettävyyden ja lisää siten tehtaan kokonaisvaltaista tuotantotehokkuutta.
  • Valkolipeälaitoksen sisältäen tehokkaan viherlipeäsuodatuksen LimeGreen-suotimilla, jotka tuottavat puhdasta viherlipeää ja minimoivat kaatopaikkajätteen määrän; valkolipeän suodatuksen LimeWhite-suotimella, joka optimoi valkolipeän laadun; ja
    tehokkaan meesan suodatuksen kahdella LimeDry-kiekkosuotimella, jotka mahdollistavat meesan korkean kuiva-ainepitoisuuden ja alhaisen alkalihäviön. Kaustisointilaitoksen kapasiteetti on 15 300 kuutiota päivässä. Toimitus sisältää myös kaksi meesauunia (molempien kapasiteetti on 700 tonnia päivässä), joissa alhainen lämmönkulutus ja matalat päästöt, jotka täyttävät ARAUCOn tiukat päästövaatimukset.