Bittium esittelee vesitiivistä Bittium Faros™ EKG-mittalaitetta ja sydänanalyysiohjelmistoja, sekä Bittium BrainStatus™ EEG-monitorointiratkaisua Arab Health -messuilla

Bittium esittelee vesitiivistä Bittium Faros™ EKG-mittalaitetta ja sydänanalyysiohjelmistoja, sekä Bittium BrainStatus™ EEG-monitorointiratkaisua Arab Health -messuilla

Oulu, 23.1.2019 – Bittium esittelee innovatiivisia kardiologian ja neurofysiologian tuotteitaan ja ratkaisujaan Lähi-idän suurimmilla lääketieteen messuilla Arab Health -tapahtumassa, joka järjestetään Dubaissa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, 28.-31. tammikuuta 2019. Tapahtumassa Bittium esittelee vesitiivistä Bittium Faros™ -EKG-mittalaitetta ja vesitiivistä Bittium FastFix™ -tarraelektrodia sydämen sähköisen toiminnan pitkäkestoiseen mittaamiseen, Bittium Cardiac Navigator™ -ohjelmistoa pitkäaikaisen Holter EKG-tallennuksen tarkkaan analysointiin, Bittium Cardiac Explorer™ -ohjelmistoa tapahtumapohjaisen EKG-tallennuksen analysointiin, Bittium Cardiac Rehabilitation System™ – järjestelmää sydänkuntoutuksen reaaliaikaiseen tarkkailuun sekä reaaliaikaiseen aivojen sähköisen toiminnan (EEG) monitorointiin tarkoitettua langatonta Bittium BrainStatus™ – EEG-vahvistinta ja elektrodipantaa.

Vesitiiviit Bittium Faros 180 ja Bittium Faros 360 -EKG-mittalaitteet yhdessä Bittium FastFix -tarraelektrodien kanssa helpottavat potilaan elämää pitkäkestoisen (3-30 päivää) EKG-tallennuksen aikana. Bittium Faros EKG-mittalaite yhdessä Bittium Fastfix -tarraelektrodin kanssa on tarkoitettu EKG-mittaukseen ilman EKG-kaapeleita. Rintaan kiinnitettävää tarraelektrodia voidaan käyttää 3-7 vuorokauden ajan kerrallaan, jonka jälkeen mittausta voidaan jatkaa korvaamalla tarraelektrodi uudella. Sydämen sähköisen toiminnan mittaukset vesitiiviillä Bittium Faros EKG-mittalaitteilla ja Bittium FastFix tarraelektrodeilla mahdollistavat mitattavalle henkilölle urheilun ja peseytymisen ilman että laitteita tarvitsee ottaa pois ja keskeyttää mittausta. Bittium Faros -EKG-mittalaitteet toimivat myös langattomina EKG-lähettiminä Bluetooth -teknologialla.

Lisäksi tapahtumassa Bittium esittelee Cerenion Oy:n kanssa yhteistyöhankkeessa kehitettävää kokonaisvaltaista ratkaisua tehohoitopotilaiden aivotoiminnan mittaukseen. Siinä aivojen sähköisen toiminnan monitorointiin tarkoitettuun langattomaan Bittium BrainStatus™ – EEG-laitteeseen yhdistetään Cerenionin innovatiivinen C-Trend™ -analyysi, joka auttaa arvioimaan tehopotilaan aivotoimintaa yhden helposti seurattavan C-Trend indeksin avulla. Ratkaisun tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa hoitohenkilökunnan työtä teho-osastolla.

Tapahtumassa esiteltäviä tuotteita ja ratkaisuja ovat:

  • Bittium Faros on monipuolinen, vesitiivis EKG-mittalaite, jota käytetään sydämen rytmihäiriöiden varhaiseen havaitsemiseen jokapäiväisessä elämässä. Bittium Faros on erittäin pieni ja kevyt ja se mahdollistaa tarkat pitkäkestoiset EKG -mittaukset ja -tallennukset, sydämen poikkeavien tapahtumien seurannan, sydämen etämonitoroinnin sekä autonomisen hermoston toiminnan arvioinnin.
    Bittium Faros -laitteen avohoidon seurantaratkaisut sisältävät useita ohjelmistovaihtoehtoja sydämen seurantaan. Faros -laitteen sisäänrakennettuja rytmihäiriöiden tunnistusalgoritmeja käytetään havaintojen tallentamiseen ja etämonitorointiin. Bittiumin ratkaisut mahdollistavat potilaiden aikaisemman kotiuttamisen sekä entistä paremmat edellytykset reagoida mahdollisiin ilmeneviin rytmihäiriöihin nopeasti.
  • Bittium Cardiac Rehabilitation System on sydänkuntoutukseen käytettävä ratkaisu, jolla voidaan reaaliajassa tarkkailla jopa 16 potilasta samanaikaisesti. Ratkaisu tarjoaa turvallisuutta ja tehokkuutta sydänkuntoutusohjelmaan näyttämällä reaaliaikaisesti jokaisen potilaan harjoituksenaikaisen sykkeen, EKG-käyrän sekä ST-tason muutokset. Langattoman teknologian käyttö mahdollistaa vapauden valita erilaisia harjoituksia monenlaisissa harjoitusympäristöissä.
  • Bittium Cardiac Navigator on täysin uudenlainen ohjelmistoratkaisu kliiniseen Holter -EKG-tallennusten analysointiin. Sen käyttäjäystävällinen ja informatiivinen tiedon esitystapa sekä intuitiiviset analyysityökalut helpottavat ja tehostavat useita päiviä kestävien EKG-mittausten analysointia. Bittium Cardiac Navigator on suunniteltu pidempien mittausten tehokkaaseen läpikäyntiin lyhyessä ajassa ja siten nopeuttamaan lopullisen diagnoosin tekemistä.
  • Bittium Cardiac Explorer tarjoaa nopean ja joustavan työskentelytavan tiiviin tapahtumapohjaisen EKG-rytmihäiriöanalyysin toteuttamiseen. Ohjelmiston suurimmat edut ovat aina tarvittaessa saatavilla oleva koko mittausdata, täydet mahdollisuudet käsitellä laitteen tunnistamia tapahtumia, täysi kontrolli päättää raportoinnin sisällöstä sekä mahdollisuus analysoida rajoittamaton määrä mittausdataa.
  • Bittium BrainStatus on langaton pienikokoinen EEG-vahvistin, jota hyödynnetään yhdessä kertakäyttöisen, helposti ja nopeasti potilaalle puettavan Bittium BrainStatus -elektrodipannan kanssa muun muassa epilepsiakohtauksien (status epilepticus) ja tajunnanhäiriöiden diagnosointiin. Bittium BrainStatus mahdollistaa nopean mittauksen toteuttamisen niin kenttäolosuhteissa kuin sairaalan sisällä ja mahdollistaa näin potilaan hoitoprosessin nopeuttamisen. Bittium BrainStatus -laitetta voidaan käyttää langattomaan reaaliaikaiseen EEG -etämonitorointiin tai tietoja voidaan tallentaa laitteen muistiin.
  • Bittium BrainStatus ja Cerenion C-Trend yhdessä ovat maailman ensimmäinen käytännöllinen menetelmä tehohoidon potilaiden aivotoiminnan mittaamiseen. C-Trend -teknologialla pyritään selvittämään aivojen tila yksinkertaisena ja helposti tulkittavana lukuarvona. Bittium BrainStatus mittaa ja monitoroi aivojen EEG-signaalin ja C-Trend tulkitsee signaalin yksinkertaiseksi lukuarvoksi hyödyntämällä kehittyneitä koneosaamisen algoritmeja ja tekoälyä.

Lisätietoja tarjonnasta: https://www.bittium.com/products_services/medical