Standardisoimisliitto: Nanosanasto

nanotechnology - Google-haku - Google Chrome_2013-10-25_14-10-27

Standardisoimisliitto on julkaissut nanoteknologian termejä käsittelevän kansainvälisen sanaston SFS-ISO/TS 80004-1 suomeksi. Se luettelee nanoteknologian ydintermeihin liittyvät termit ja määritelmät. Sen tarkoituksena on helpottaa teollisten organisaatioiden ja yksilöiden sekä heidän kanssaan vuorovaikutuksessa olevien tahojen välistä kommunikaatiota.

On ennustettu, että nanoteknologian erilaiset sovellukset tulevat leviämään kaikille elämän osa-alueille ja mahdollistamaan suuria edistysaskeleita viestintä-, terveys-, tuotanto-, materiaali- sekä tietopohjaisissa teknologioissa. Vaikka tämä visio toteutuisi vain osittain, tulee teollisuudelle ja tutkijoille tarjota soveltuvat työvälineet nanoteknologioiden kehittämiseen, hyödyntämiseen ja kommunikoimiseen.

Välttämättömiä työvälineitä ovat yhtenäistetty terminologia sekä määritelmät, jotta voitaisiin edistää nanoteknologian yleistä ymmärrettävyyttä sekä sanaston johdonmukaista käyttöä, kaikilla sitä hyödyntävän tai kehittävän teollisuuden aloilla. Julkaisun valmistelusta Suomessa on vastannut Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry. Sitä myy Standardisoimisliiton asiakaspalvelu, puh. 09 1499 3353, www-sivut www.sfs.fi, verkkokauppa www.sales.sfs.fi